Straeon chwedlonol yn awyr y nos

Anturiaethau awyr dywyll ym Mharciau Cenedlaethol Cymru

Cyrchfan Awyr Dywyll

Adeiladwch eich gwyliau unigryw 24/7. Dewch i ddarganfod anturiaethau epig o fachlud hyd wawr yn nhawelwch, ysblander ac unigedd tirweddau gwych Cymru.

Snowdonia

Eryri

Parc Cenedlaethol Eryri yw'r ail ardal yng Nghymru i gael ei dynodi yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Dim ond un ar ddeg o warchodfeydd o’r fath sydd yn y byd, ac ar noson glir yn Eryri gallwch weld y Llwybr Llaethog, yr holl brif gytserau, nifylau (cymylau llachar o nwy a llwch) a sêr gwib.

Darllen Mwy
Pembrokeshire

Arfordir Penfro

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro fwclis o safleoedd darganfod awyr dywyll. Mae gan arfordir gwyllt a garw a chefn gwlad Sir Benfro fantais o rai o'r cyfleoedd awyr dywyll gorau yn y wlad, lle mae'n bosibl syllu ar y Llwybr Llaethog neu gytserau fel Orion gyda'r llygad noeth.

Darllen Mwy
Brecon

Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd yr ardal gyntaf yng Nghymru i ennill statws rhyngwladol Awyr Dywyll. Yn ymestyn o'r ffin â Lloegr i bellafoedd sir Gaerfyrddin ac o Gymoedd y De i’r Canolbarth, mae llawer o gyfleoedd i weld peth o'r awyr dywyllaf yn y DU yn ein tirwedd hardd ac amrywiol.

Darllen Mwy

Gweithgareddau Awyr Dywyll

Mae awyr dywyll rhyfeddol y Parciau Cenedlaethol yn darparu amgylchiadau perffaith er mwyn gwylio’r planedau, y lleuad a’r sêr gydol y flwyddyn.

KAstroffotograffiaeth

Gwisgwch eich côt, estynnwch eich camera a mentrwch i fyd cyffrous ffotograffiaeth yn y nos.

UGwylio’r Wawr a’r Machlud

Mae awyr lân a thirweddau mawreddog Cymru yn lle perffaith i edrych ar liwiau coch ac oren hardd y wawr neu fachlud haul.

SAdar y Nos

Yn swil a hudolus – cerddorfa’r machlud a’r wawr yng nghoedwigoedd cyfrin Cymru.

PAntur Magïod

Dewch o hyd i’r creaduriaid llachar gwych hyn yn cuddio mewn gerddi a gwrychoedd.


01.07.17

Awyr Dywyll mis Gorffennaf 2017

Build your unique 24/7 holiday. Discover epic dusk till dawn adventures in the tranquillity, splendour and seclusion of the wonderful landscapes of Wales.


01.06.17

Wybren y Nos ym Mis Mehefin

Build your unique 24/7 holiday. Discover epic dusk till dawn adventures in the tranquillity, splendour and seclusion of the wonderful landscapes of Wales.


01.05.17

Night Skies - May 2017

Build your unique 24/7 holiday. Discover epic dusk till dawn adventures in the tranquillity, splendour and seclusion of the wonderful landscapes of Wales.